Celem projektu #TakieKatowice – Ocalamy od zapomnienia jest rejestracja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultury miasta Katowice. 

#TakieKatowice – Ocalamy od zapomnienia jest dużo szerszym, bardziej wszechstronnym rozwinięciem wcześniejszych inicjatyw Młodzi potrafią dokumentować – Katowice w Wikipedii. Udanych projektów z 2016 i 2018 roku. Pierwsza edycja tej inicjatywy została wykorzystana w materiałach promocyjnych miasta Katowice jako przykład inicjatywy tzw. miękkiej. Informacja o obu projektach odbiła się także szerokim echem w środowisku encyklopedystów Wikipedii. Na ogólnopolskich konferencjach wikipedystów projekt ten został wyróżniony jako jedyny taki w Polsce (zarówno pod względem merytorycznym tworzonych materiałów jak i poznawczym uczestników projektu). Po dokonaniu ewaluacji, doświadczenia z tych inicjatyw, zostaną w pełni wykorzystanie podczas realizacji nowego projektu.

W realizację projektu zaangażowani zostali mieszkańcy całych Katowic z różnych grup wiekowych. Natomiast głównymi realizatorami projektu będą: uczniowie, ich rodzice, nauczyciele Akademickiego X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Katowicach.

Podczas realizacji wcześniejszych projektów, opartych na Wikipedii, uczestnicy inicjatywy stworzyli wiele ciekawych haseł encyklopedycznych związanych z Katowicami oraz wykonali setki potrzebnych zdjęć. Jednakże przez cały czas, byli oni ograniczani obostrzeniami jakie narzuca Wikipedia w kwestii publikowania artykułów (tworzenie haseł na podstawie treści wcześniej gdzieś opublikowanych). Ograniczenia te nie pozwalały na pokazanie szerszej publiczności, ciekawych materiałów opartych np. na relacjach mieszkańców Katowic (przekaz słowny). Projekt #TakieKatowice – Ocalamy od zapomnienia nie będzie obarczony takim ograniczeniem.

W ramach projektu dla uczniów X LO w Katowicach przeprowadzone zostały wykłady, warsztaty i inne zajęcia dotyczące: prawa autorskiego, prawa do ochrony wizerunku oraz przygotowywania materiałów do publikacji.

Na potrzeby projektu przygotowany został portal takiekatowice.xlo.pl. To właśnie na min uczniowie publikują przygotowane przez siebie materiały. 

W ramach projektu, przewidziany został także konkurs, na opracowanie dokumentu/reportażu (filmu lub fotoreportażu) dotyczącego ciekawej osoby, miejsca czy obiektu związanego z Katowicami. 

Jacek Durski – pomysłodawca i koordynator projektu